Cranke Cruisers utställning

8 ekipage från klubben kom till crankes utställning, lite mulet, lite sol, och några droppar, men trots detta
så trivdes vi.
Go´er mad och priser tog vi "som vanligt" . Carina fick för sin "veteran Honda 750".
Och två pris i tipstävlingen Carina fick ett, och Salle fick ett